Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Klauzula informacyjna RODO dla uczniów i rodziców

Klauzula informacyjna RODO dla uczniów i rodziców

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Państwa danych jest
Zespół Szkół w Bukowsku z siedzibą w Bukowsku, 38-505 Bukowsko, tel. 134674028

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane są przetwarzane:
- w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki oraz wykonania obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,

- w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

- w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty co do których wyrażono zgodę.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania nauki a po jej zakończeniu zgodnie w obowiązującymi aktami prawnymi.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
w dowolnym momencie.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dokumenty

1. Dla ucznia i  rodzica:

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2018/2019

Klasy 1-3 SP

Klasy 4-8 SP

Klasa 3 Gim

Klauzula informacyjna RODO dla uczniów i rodziców

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018? 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Statut Zespołu Szkół w Bukowsku

Program wychowawczo – profilaktyczny

Wewnątrzszkolny system oceniania

Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców

Regulamin ucznia Zespołu Szkół w Bukowsku

Kryteria wymagań edukacyjnych - gimnazjum

Kryteria wymagań edukacyjnych - szkoła podstawowa

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Bukowsku na lata 2011-2018

Procedury szkolne w Zespole Szkół w Bukowsku

Procedura współpracy z rodzicami w Zespole Szkół w Bukowsku

Rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników uczniom w Zespole Szkół w Bukowsku

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2017/2018

Programy nauczania w klasie 3 gimnazjum 208/2019

Programy nauczania w klasach 1-3 sp 208/2019

Programy nauczania w klasach 4-8 sp 208/2019

2. Dla nauczyciela:

 

Arkusz samooceny nauczyciela

klasyfikacja sp i g 2019

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego2018

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych na rok szkolny 2018/2019

Wniosek o dopuszczenie do użytku w szkole  programu nauczania

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół w Bukowsku

Plan pracy Zespołu Szkół w Bukowsku rok szkolny 2018/2019

Zespoły Przedmiotowe w Szkole Podstawowej w roku szk. 2018/19

Załączniki do sprawozdania z Planu Nadzoru

Zestawienie 2018

Wyniki egzaminu gimnazjalnego lata 2002-2017

Wyniki sprawdzianu klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego klas trzecich

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnego 2016_2017

Czas pracy nauczycieli w roku szkolnym 2015/16

Podsumowanie roku szkolnego 2015/16

Regulamin oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół w Bukowsku

Szkolne wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Ceremoniał szkolny Szkoły Podstawowej im. profesora Juliana Krzyżanowskiego w Bukowsku

Procedura zwalniania nauczycieli w zespole szkół w Bukowsku spowodowanych przyczynami organizacyjnymi (art.20 pkt.2 kn)

 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - wzory dokumentów

Programy i akcje

Oceny sp i gim

Teczka wychowawcy

Karta wychowawcy

dziennik zajęć pozalekcyjnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Bukowsku

 

Sprawozdania - 1 półrocze 2018/2019

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM

Sprawozdanie z nauczania indywidualnego

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie wychowawcy

 

Sprawozdania - 1 półrocze 2017/2018

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM

Sprawozdanie z nauczania indywidualnego

Sprawozdanie z pracy logopedy szkolnego

Sprawozdanie z pracy biblioteki

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie wychowawcy

Sprawozdania - 2 półrocze 2017/2018

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM

Sprawozdanie z nauczania indywidualnego

Sprawozdanie z pracy logopedy szkolnego

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie wychowawcy

 

 

Sprawozdania - 1 półrocze 2016/2017

Sprawozdanie z klasyfikacji ew

Sprawozdanie z klasyfikacji gim

Sprawozdanie z klasyfikacji sp

Sprawozdania - 2 półrocze 2016/2017 

Sprawozdanie z klasyfikacji ew

Sprawozdanie z klasyfikacji gim

Sprawozdanie z klasyfikacji sp

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM

Sprawozdanie z nauczania indywidualnego

Sprawozdanie wychowawcy klasy

Sprawozdanie  z pracy logopedy szkolnego

Sprawozdanie  z pracy biblioteki

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych 

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych

Ewaluacja wewnętrzna

 

Projekt edukacyjny

Kontrakt

Harmonogram

Karta projektu

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego w gimnazjum

 

Wnioski w sprawie dopuszczenia przez dyrektora szkoły do użytku w szkole

Procedura dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego w zespole szkół w Bukowsku

Arkusz oceny programu wybranego do realizacji - SP i GIM

Arkusz oceny programu wychowania przedszkolnego wybranego do realizacji

 

3. Pozostałe dokumenty:

 

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Konspekt zajęć edukacyjnych

ARKUSZ WARTOSCIUJĄCY

Karta rozmowy przedobserwacyjnej

 

Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Program do nauki i sprawdzenia wiedzy (hasło programu:otwp)

Materiały KP PSP Lipsko (do pobrania)

 

testy na kartę rowerową 1

testy na kartę rowerową 2

testy na kartę rowerową 3

testy na kartę rowerową 4

 

klasa 2 zdjęcia

klasa 2 excel funkcje

klasa 6 excel

klasa 6 excel1

klasa 6 excel2

klasa 6 excel3

 

Technika

 

 

Podkategorie