Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Logopeda szkolny

Zadania logopedy szkolnego:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Podstawowe cele terapii logopedycznej:

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 • Doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy.
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 • Rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej, płynnie i wyraźnie.
 • Wzbogacanie słownika.
 • Zachęcanie uczniów do twórczej aktywności słownej.

 Wczesne zdiagnozowanie i podjęcie terapii logopedycznej jest warunkiem osiągania sukcesów w szkole, szczególnie w nauce pisania i czytania. Pozwala uniknąć zaburzeń zachowania i przeciwdziała pogłębianiu się wad wymowy.

 

Drogi rodzicu!

Jeżeli u Twojego dziecka stwierdzono wadę wymowy, motywuj je do korzystania z zajęć logopedycznych. Ty także powinieneś pomóc córce/synowi pamiętając o tym, że dla pozytywnych efektów terapii bardzo ważne są systematyczne ćwiczenia w domu. Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą!  I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.

 Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

 • Bądź w stałym kontakcie z logopedą, aby na bieżąco pozyskać informacje o stanie mowy swojego dziecka.
 • Dopilnuj, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.
 • Pracuj z dzieckiem w domu poprzez utrwalanie materiału zawartego w zeszycie lub na kserokopiach.
 • Chwal swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie zmobilizuje je do wysiłku.
 • Chwal i nagradzaj dziecko nie tylko za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla Was obojga.

 

Złote reguły harmonijnego rozwoju dziecka

 

 

Sukcesy sportowe

 

Sezon 2014/2015

IV miejsce w Finale Wojewódzkim Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Kamieniu

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Powiatowej Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

V miejsce w Powiatowych I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Sanoku

V miejsce w powiatowych zawodach w pchnięciu kulą chłopców szkół gimnazjalnych

IV miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych dziewczyn szkół podstawowych

I miejsce w powiatowych biegach przełajowych dziewczyn szkół podstawowych

I miejsce w powiatowych biegach na 600m dziewczyn szkół podstawowych

V miejsce w powiatowych zawodach w pchnięciu kulą chłopców szkół gimnazjalnych

V miejsce w powiatowych zawodach w biegu na 400m chłopców szkół gimnazjalnych

III miejsce  w powiatowych biegach na 1500m chłopców szkół gimnazjalnych

II miejsce w I etapie Turnieju o Puchar Coca - Coli chłopców

 

 

wcześniejsze lata:

Gimnazjum

 

Sezon 2013/2014

III miejsce w Finale Wojewódzkim Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Kamieniu

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Powiatowej Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2012/2013

XI miejsce na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Unihokeja Dziewcząt w Elblągu

Mistrz Finału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Powiatowej Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2011/2012

Wicemistrz Finału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Kamieniu

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Powiatowej Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2010/2011

VII miejsce na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Unihokeja Dziewcząt w Elblągu

Mistrz Finału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Kamieniu

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Powiatowej Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2009/2010

V miejsce na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Unihokeja Dziewcząt w Elblągu

III miejsce w Finale Wojewódzkim Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Kamieniu

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Powiatowej Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2008/2009

Wicemistrz Ogólnopolskiej Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Elblągu

Mistrz Finału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Straszęcinie

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Powiatowej Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2007/2008

IX miejsce na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Unihokeja Dziewcząt w Elblągu

Mistrz Finału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Mielcu

 

Sezon 2006/2007

Wicemistrz Finału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Mielcu

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

Wicemistrz Powiatowej Gimnazjady Unihokeja Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2005/2006

III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Unihokeja Dziewcząt w Besku

 

Szkoła Podstawowa

 

Sezon 2013/2014

Mistrz Finału Wojewódzkiego I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Powiatowych I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2012/2013

IX miejsce na Ogólnoplolskich I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Elblągu

IV miejsce w Powiatowych I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2011/2012

V miejsce w Finale Wojewódzkim I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Półfinału Woje wódzkiego I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Po wiatowych I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2010/2011

VI miejsce w Finale Wojewódzkim I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

Wicemistrz Półfinału Wojewódzkiego I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

Wicemistrz Powiatowych I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2009/2010

III miejsce na Ogólnoplolskich I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Elblągu

Mistrz Finału Wojewódzkiego I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Powiatowych I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2008/2009

III miejsce w Powiatowych I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2007/2008

III miejsce w Finale Wojewódzkim I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Pustkowie

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Powiatowych I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2006/2007

Wicemistrz Finału Wojewódzkiego I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Mielcu

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

Mistrz Powiatowych I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Bukowsku

 

Sezon 2005/2006

III miejsce w Finale Wojewódzkim I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Mielcu

Mistrz Półfinału Wojewódzkiego I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Sanoku

Mistrz Powiatowych I.M.S. w Unihokeju Dziewcząt w Sanoku

 

 

 

 

 

Sukcesy naukowe

Wyniki sprawdzianu w klasie 6 - 2015r. 

 

 

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

%

%

%

SP Bukowsko

76,9

70,7

78,0

Gmina Bukowsko

72,8

66,5

74,0

Powiat sanocki

73,0

63,7

79,8

Województwo podkarpackie

72,8

62,4

77,5

 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - 2015r. 

 

 

Część humanistyczna

Język polski

Historia

i wiedza o społeczeństwie

%

%

Gimnazjum Bukowsko

62,6

67,4

Gmina Bukowsko

61,5

67,4

Powiat sanocki

63,8

66,6

Województwo podkarpackie

62,7

65,0

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

%

%

Gimnazjum Bukowsko

58,5

58,1

Gmina Bukowsko

54,1

54,2

Powiat sanocki

50,7

51,8

Województwo podkarpackie

50,3

51,2

 

 

Język obcy

Język angielski poziom podstawowy

Język angielski poziom rozszerzony

%

%

Gimnazjum Bukowsko

67,6

52,5

Gmina Bukowsko

66,2

47,4

Powiat sanocki

67,1

47,3

Województwo podkarpackie

65,2

45,2