Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Warsztaty świec żelowych

28 maja uczniowie klas I-III wzięli udział w warsztatach świec żelowych. Mieli oni okazję stworzyć wyjątkową ozdobę. Podczas warsztatów dzieci mogły rozbudzić swoją wyobraźnię i wykazać się kreatywnością. Były zaangażowane w cały proces tworzenia świecy - samodzielnie wykonały mozaikę z kolorowego piasku, dobierały elementy ozdobne:  muszelki, suszone kwiaty, nasiona lnu i kawy, kolorowe koraliki oraz cekiny. Osoby prowadzące kurs uzupełniały świecę parafinowym żelem. Ostatecznym etapem prac było zapakowanie świec w ozdobny papier i zawiązanie wstążeczki.

Warsztaty sprawiły uczniom wiele radości, satysfakcji. Każda wykonana świeca była piękna i niepowtarzalna. Spotkanie edukacyjne prowadziła firma ANTEA, która organizuje również zajęcia promujące zdrowe odżywianie, warsztaty czerpania papieru, gipsowe oraz mydlarskie.

Czytaj więcej...

Informacja

Dyrekcja Zespołu Szkół w Bukowsku informuje,

że 04.06.2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych w szkole i przedszkolu.

Dzień Dziecka i Szkoły

1 czerwca 2021 r. w godz. 8.00 – 12.00 w naszej szkole odbędzie się

Dzień Dziecka i Szkoły.

Harmonogram obchodów Dnia Dziecka i Szkoły

 1. Zapoznanie się uczniów z Kącikami tematycznymi znajdującymi się w sali gimnastycznej - efekty pracy uczniów i przedszkolaków w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Prace grupowe w klasach.
 3. Konkurs o patronie.
 4. Zajęcia sportowe TurboKozak.
 5. Klasy 1 – 3 – zabawy i gry w salach lekcyjnych.

O godz. 10.00 odbędzie się wręczenie dyplomów oraz nagród dla uczniów, którzy uczestniczyli w konkursach.

Rada Rodziców przygotuje dla dzieci poczęstunek i upominki.

Świetlica czynna w godz. 6.50 – 13.00. W tym dniu obiadu w świetlicy nie będzie.

Kurs autobusu

Wyjazd z Tokarni, Karlikowa i Woli Piotrowej rano - bez zmian.

Powrót

11.50 – Tokarnia

12.15 - Wola Piotrowa i Karlików.

Pasowanie na ucznia

"Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę.

Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

            20 maja odbyła się, długo przez wszystkich wyczekiwania, uroczystość pasowania na ucznia. Wzięli w niej udział Rodzice uczniów klas pierwszych, dyrektor ZS pan Andrzej Chrobak oraz pani wicedyrektor Ewa Kseniak.

            Część artystyczną uczniowie przygotowali pod okiem swoich wychowawców. Na początku pierwszoklasiści zaprezentowali przed zaproszonymi gośćmi swoje umiejętności recytatorskie, głośno, wyraźnie i z uśmiechem na ustach zaśpiewali piosenki. Był to ich "egzamin na ucznia", który zdali "śpiewająco".  Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

            Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego uczniowie w postawie stojącej złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie podchodząc kolejno do pana dyrektora zostali pasowania na uczniów i uczennice ZS w Bukowsku. Zostali włączeni w wielką szkolną społeczność. Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek przygotowany przez Rodziców.

            Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Projekt "BACZYŃSKI"

            W ogólnopolskim projekcie BACZYŃSKI brali udział uczniowie klas: VIII, VIIa. Celem działań podjętych przez młodzież było upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poprzez zaprezentowanie twórczości poety oraz innych przedstawicieli pokolenia Kolumbów, rozbudzanie zainteresowań poezją czasów II wojny światowej, historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju. Dodatkowo poprzez wykonane prace wychowankowie kształtowali świadomość patriotyczną i obywatelską oraz rozwijali i wzmacniali poczucie tożsamości narodowej.

W czasie realizacji projektu wykonywali prace w różnych formach: recytacji, nagrań, prezentacji, ilustracji, prac plastycznych, ćwiczenia interaktywne, które miały znamiona działań o charakterze kulturalnym. Projekt był realizowany online, hybrydowo i stacjonarnie. Rezultaty prac były publikowane w grupie na FB pod nazwą Projekt „BACZYŃSKI”.

Koordynatorem prac była Alicja Maczużak - Golonka

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021

 1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język angielski – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Zdający przychodzą do szkoły na godz. 8.15

udają się

do sali nr 3 – uczniowie o numerach 1 – 13

 do sali nr 2 – uczniowie o numerach 14 – 26,

gdzie zostawiają zbędne rzeczy (np. plecak, torbę, kurtkę, urządzenia telekomunikacyjne).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu w 2021 r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły , obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych ( długopis z czarnym tuszem, a na egzaminie z matematyki dodatkowo linijka).
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 12. Zdający, wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, nie gromadzą się np. przy wejściu do szkoły.

Wyróżnienie w konkursie plastycznym dla Szymona

Uczeń klasy 5a, Szymon Zadylak, otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym „Życie i działalność św. Maksymiliana Kolbego w 80. rocznicę śmierci”.

Do konkursu, którego organizatorem był Rektorat św. Maksymiliana Kolbego w Sanoku oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku zgłosiło się 234 uczniów. Patronat honorowy sprawowały: Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, Wydział Nauki Katechetycznej Archidiecezji Przemyskiej.

Konkurs miał na celu, oprócz rozwijania zamiłowań artystycznych u uczniów, szerzenie znajomości postaci Maksymiliana Marii Kolbego w 80 rocznicę jego męczeńskiej śmierci.

Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Zwycięzców 10 czerwca 2021 r. Odbędzie się również plenerowa wystawa prac, podczas której możecie obejrzeć ikonę wykonaną przez Szymona pod kierunkiem p. Anity Wolanin.  Ekspozycja prac potrwa do 15 sierpnia 2021 r.

                                           Gratulujemy Szymonowi sukcesu!!!

"Alkohol szkodzi zdrowiu”

 "Alkohol szkodzi zdrowiu” – to i wiele podobnych ostrzeżeń możemy często zobaczyć w otaczającym nas świecie. Jednak to hasło nie przemawia do najbardziej narażonej na skutki picia alkoholu grupy – młodzieży. Jak uświadomić młodemu człowiekowi, że branie życia pełnymi garściami nie zawsze jest dobre, a stwierdzenia typu „młodość ma swoje prawa” lub tak popularne przy używkach: „wszystko jest dla ludzi" nie zawiera najważniejszego słowa – rozsądek.

17.05.2021 r. w Szkole Podstawowej w Bukowsku wystąpiła grupa teatralna „Maska”, z przedstawieniem „Trzeźwe spojrzenie”, uświadamiając uczniom zły wpływ alkoholu na ich zdrowie, zachowania i funkcjonowanie społeczne.

Poruszono  również problemy osobiste młodych ludzi, z którymi stykają się w swoim życiu i nieumiejętnością szukania pomocy.

W przedstawieniu ukazano ważną rolę pedagoga szkolnego, który obok rodziców wspiera i pomaga w rozwiązywaniu problemów młodzieży.

Czytaj więcej...