Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dokumenty

1. Dla ucznia i  rodzica:

Rok szkolny 2020/2021

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2020/2021

Plan pracy Zespołu Szkół w Bukowsku rok szkolny 2020/2021

Roczny plan pracy ZS Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Program Wychowawczo – Profilaktyczny - Szkoła Podstawowa w Bukowsku rok szkolny 2020/2021

Program Wychowawczo -Profilaktyczny Przedszkola Samorządowego w Bukowsku

 

Rok szkolny 2019/2020

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów z uwzględnieniem kształcenia na odległość

Klauzula informacyjna RODO dla uczniów i rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Statut Zespołu Szkół w Bukowsku

Program wychowawczo – profilaktyczny

Wewnątrzszkolny system oceniania

Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców

Regulamin ucznia Zespołu Szkół w Bukowsku

Kryteria wymagań edukacyjnych - szkoła podstawowa

Procedura współpracy z rodzicami w Zespole Szkół w Bukowsku

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół w Bukowsku

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników uczniom w Zespole Szkół w Bukowsku

Rok szkolny 2018/2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Bukowsku na lata 2011-2018

Klasy 1-3 SP

Klasy 4-8 SP

 

2. Dla nauczyciela:

Rok szkolny 2020/2021

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Zespołu Szkół w Bukowsku – Szkoła Podstawowa

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Zespołu Szkół w Bukowsku – Przedszkole Samorządowe

Aneks do procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Zespołu Szkół w Bukowsku – Szkoła Podstawowa w związku z powrotem klas I –III do nauczania stacjonarnego.

Teczka wychowawcy

wdn przedszkole

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 - Szkoła Podstawowa 

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 - Przedszkole

Ankieta dla nauczycieli podsumowująca pracę w trybie zdalnym

dydaktyka 2020-2021 okres 1

z.pozalekcyjne 2020-2021 okres 1

rewalidacja 2020-2021 okres 1

sprawozdanie wychowawcy 2020-2021 okres 1

 

Rok szkolny 2019/2020

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów z uwzględnieniem kształcenia na odległość

Regulamin dyżurów nauczycieli w Zespole Szkół w Bukowsku

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół w Bukowsku

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Arkusz samooceny nauczyciela

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych na rok szkolny 2019/2020

Wniosek o dopuszczenie do użytku w szkole  programu nauczania

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół w Bukowsku

Zespoły Przedmiotowe w Szkole Podstawowej w roku szk. 2019/20

Załączniki do sprawozdania z Planu Nadzoru

Wyniki sprawdzianu klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego klas trzecich

Regulamin oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół w Bukowsku

Szkolne wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Ceremoniał szkolny Szkoły Podstawowej im. profesora Juliana Krzyżanowskiego w Bukowsku

Procedura zwalniania nauczycieli w zespole szkół w Bukowsku spowodowanych przyczynami organizacyjnymi (art.20 pkt.2 kn)

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - wzory dokumentów

Programy i akcje

Teczka wychowawcy

Karta wychowawcy

dziennik zajęć pozalekcyjnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Bukowsku

Sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego

 

Rok szkolny 2019/2020

Sprawozdania - 1 półrocze 2019/2020

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej

Sprawozdania - 2 półrocze 2019/2020

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie wychowawcy

Raport z ewaluacji  wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020

 

Rok szkolny 2018/2019

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2018

Klasyfikacja - 2018 -2019

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego2018/2019

Wyniki egzaminu gimnazjalnego lata 2002-2017

 

Sprawozdania - 1 półrocze 2018/2019

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM

Sprawozdanie z nauczania indywidualnego

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie wychowawcy

Sprawozdania - 2 półrocze 2018/2019

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie wychowawcy

Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej w Zespole Szkół w  Bukowsku

Ewaluacja wewnętrzna

Wnioski w sprawie dopuszczenia przez dyrektora szkoły do użytku w szkole

Procedura dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego w Zespole Szkół w Bukowsku

Arkusz oceny programu wybranego do realizacji - SP

Arkusz oceny programu wychowania przedszkolnego wybranego do realizacji

 

3. Pozostałe dokumenty:

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Konspekt zajęć edukacyjnych

ARKUSZ WARTOŚCIUJĄCY

Karta rozmowy przedobserwacyjnej

 

Młodzież Zapobiega Pożarom - SP klasy 4-6

Młodzież Zapobiega Pożarom - SP klasy 7-8

Program do nauki i sprawdzenia wiedzy (hasło programu:otwp)

Materiały KP PSP Lipsko (do pobrania)

 

testy na kartę rowerową 1

testy na kartę rowerową 2

testy na kartę rowerową 3

testy na kartę rowerową 4

 

klasa 7 zdjęcia

klasa7a zdjęcia2

klasa 8 excel funkcje

klasa 6 excel

klasa 6 excel1

klasa 6 excel2

klasa 6 excel3

klasa 6 excel5

 

Technika