Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dokumenty

1. Dla ucznia i  rodzica:

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018? 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych na rok szkolny 2017/2018

Statut Zespołu Szkół w Bukowsku

Program wychowawczo – profilaktyczny

Wewnątrzszkolny system oceniania

Regulamin ucznia Zespołu Szkół w Bukowsku

Kryteria wymagań edukacyjnych - gimnazjum

Kryteria wymagań edukacyjnych - szkoła podstawowa

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Bukowsku na lata 2011-2018

Procedury szkolne w Zespole Szkół w Bukowsku

Procedura współpracy z rodzicami w Zespole Szkół w Bukowsku

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników uczniom w Zespole Szkół w Bukowsku

 

2. Dla nauczyciela:

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Wniosek o dopuszczenie do użytku w szkole  programu nauczania

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół w Bukowsku

Wyniki egzaminu gimnazjalnego lata 2002-2017

Wyniki sprawdzianu klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego klas trzecich

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnego 2016_2017

Czas pracy nauczycieli w roku szkolnym 2015/16

Podsumowanie roku szkolnego 2015/16

Procedura zwalniania nauczycieli w zespole szkół w Bukowsku spowodowanych przyczynami organizacyjnymi (art.20 pkt.2 kn)

 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - wzory dokumentów

Teczka wychowawcy

Karta wychowawcy

dziennik zajęć pozalekcyjnych

 

Sprawozdania - 1 półrocze 2017/2018

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM

Sprawozdanie z nauczania indywidualnego

Sprawozdanie z pracy logopedy szkolnego

Sprawozdanie z pracy biblioteki

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie wychowawcy

 

 

Sprawozdania - 1 półrocze 2016/2017

Sprawozdanie z klasyfikacji ew

Sprawozdanie z klasyfikacji gim

Sprawozdanie z klasyfikacji sp

Sprawozdania - 2 półrocze 2016/2017 

Sprawozdanie z klasyfikacji ew

Sprawozdanie z klasyfikacji gim

Sprawozdanie z klasyfikacji sp

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM

Sprawozdanie z nauczania indywidualnego

Sprawozdanie wychowawcy klasy

Sprawozdanie  z pracy logopedy szkolnego

Sprawozdanie  z pracy biblioteki

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych 

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych

Ewaluacja wewnętrzna

Projekt edukacyjny

Kontrakt

Harmonogram

Karta projektu

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego w gimnazjum

 

Wnioski w sprawie dopuszczenia przez dyrektora szkoły do użytku w szkole

Procedura dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego w zespole szkół w Bukowsku

Arkusz oceny programu wybranego do realizacji - SP i GIM

Arkusz oceny programu wychowania przedszkolnego wybranego do realizacji

 

3. Pozostałe dokumenty:

 

Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Oświadczenie opiekunów wycieczki

Lista uczestników wycieczki

5. Kontrakt - wycieczka

Harmonogram wycieczki

Karta wycieczki

Konspekt zajęć edukacyjnych

ARKUSZ WARTOSCIUJĄCY

10 Karta rozmowy przedobserwacyjnej

 

Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

 

testy na kartę rowerową 1

testy na kartę rowerową 2

testy na kartę rowerową 3

testy na kartę rowerową 4

 

klasa 2 zdjęcia

klasa 2 excel funkcje

klasa 6 excel

klasa 6 excel1

klasa 6 excel2

klasa 6 excel3

 

Technika